Ogólnopolski Ruch Chrześcijański

Administrator tej strony / The administrator of this site

Fundacja Ogólnopolski Ruch Chrześcijański

ul Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa

Polish Christian Movement Foundation

KRS: 0000381649 , Regon: 142881849

konto bankowe / bank account
PL 08 1140 2004 0000 3002 7899 8603

Zapraszamy na portale facebooka / Welcome to facebook portals

Zarząd / Board

Sebastian Wiktor Suwała – Prezes / President
Zbigniew Formus – Wiceprezes / Vice President
Magdalena Dzierżawska-Suwała – Wiceprezes / Vice President

Zapraszamy Państwa do czynnego wspierania naszych akcji.

We invite you to actively support our actions.